Fagerheimgt. 37
3115 T�nsberg
Telefon: 33 39 90 00
Telefaks: 33 32 22 66
E-post: firmapost@softcomm.no

SoftComm as vil fra 1 juli 1999 ikke v�re betjent pr. telefon. �nsker du kontakt med oss, send en faks eller e-mail.

Ytterligere opplysninger om den videre organisering vil komme senere.